Nr. 1 /150
full service agency

Organisatie Waarden Onderzoek

Home Waardenonderzoek Organisatie Waarden Onderzoek

Het Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) is een onderzoek onder medewerkers waarmee je aan de hand van drie vragen, inzichtelijk krijgt wat je collega's als individuen belangrijk vinden, wat zij ervaren in de huidige organisatiecultuur en wat zij denken dat nodig is om alle doelstellingen en ambities te realiseren. Ook meten we de culturele entropie.

Bereken wat entropy binnen je organisatie kost

Bereken kosten

Het Organisatie Waarden Onderzoek nog wat nader toegelicht 

De cultuur van een organisatie is het resultaat van de visie en de houding en het gedrag van huidige leiders en dat van hun voorgangers. Houding en gedrag worden bepaald door onderliggende persoonlijke waarden.

De mate waarin persoonlijke waarden van alle medewerkers aansluiten bij de huidige én de gewenste cultuurwaarden, bepaalt in hoeverre een missie, visie en strategie gedragen wordt. Ook zegt het iets over de manier waarop de medewerkers in samenspel de doelstellingen en beloften realiseren. Intern en met externe partners en stakeholders. Een Organisatie Waarden Onderzoek (OWO) meet en maakt inzichtelijk wat bij veel organisaties verborgen en ongrijpbaar is: cultuur. Het OWO geeft daarnaast inzicht in het ontwikkelingsperspectief.

Door de werk- en kernwaarde overstijgende Ambitie-Waarde te ontdekken. We brengen deze met beeld en taal tot leven in een strategisch communicatieconcept. Deze BeeldTaal maakt het perspectief voor de medewerkers zichtbaar, concreet en richtinggevend. 

Er wordt een sterke verbinding gemaakt op basis van de betekenis die het werk heeft voor de medewerkers en de maatschappij. Het principe is eenvoudig en doeltreffend. Medewerkers geven hun waarden aan in het OWO. Dan ontstaat een krachtige verbinding tussen wat medewerkers belangrijk vinden en wat de ambitie is van de organisatie. Uit de benchmarks van het Barrett Values Centre weten we dat de betrokkenheid en de output en omzet van een organisatie stijgt, als de entropie daalt. Daarom zeggen wij dat werken met ons meer oplevert dan het kost. 

Hoe wordt een Organisatie Waarden Onderzoek uitgevoerd? 

Het OWO is een krachtig en relatief eenvoudig meetinstrument dat zowel persoonlijke waarden als de huidige cultuur van de organisatie én de gewenste waarden in de toekomstige organisatiecultuur inzichtelijk maakt. We richten een online survey in in de systemen van het Barrett Values Centre. Alle medewerkers ontvangen een persoonlijke link en kunnen het onderzoek vervolgens online invullen. Dat kan in het Nederlands maar ook in andere talen.

Het invullen duurt tussen de 10 en 15 minuten. Het OWO bestaat uit drie ‘opdrachten’: 

  1. Persoonlijke waarden: 
    Kies 10 waarden/gedragingen die het best weergeven wat jij belangrijk vindt
  2. Huidige cultuurwaarden: 
    Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die het best weergeven wat jij op dit moment in jouw organisatie ervaart. 
  3. Gewenste cultuurwaarden: 
    Kies 10 van de volgende waarden/gedragingen die, naar jouw mening, essentieel voor de (nieuwe) organisatie zijn om de gestelde ambities te realiseren. 

De 10 waarden worden steeds gekozen uit een door ons op maat gemaakte lijst van ongeveer 100 waarden, begrippen en gedragingen. We kunnen waarden die jij graag gemeten wilt hebben toevoegen. Om te ontdekken of deze ervaren en omarmd worden! Voor een aantal branches en entiteiten zijn specifieke waardensets opgesteld. Resultaten worden geanonimiseerd verwerkt door het Barrett Values Centre. We vertellen je er graag alles over zodat we samen de juiste set up kunnen bepalen. 

Wat levert het Organisatie Waarden Onderzoek op?

We onderzoeken de huidige cultuur in de organisatie door te kijken naar welke waarden er momenteel overheersen en welke waarden verschillende groepen binnen de organisatie hebben. We peilen ook welke waarden medewerkers graag zouden willen zien in de toekomst. Daarnaast kijken we naar hoe bereid de organisatie is om te veranderen en identificeren we de obstakels die een transformatie in de weg staan.

Robert Jan
van Leeuwen

Managing Partner

Maak een vrijblijvende afspraak van 15 minuten.

Plan een afspraak