Nr. 1 /150
full service agency

Scrum en sprints

Home Digital Scrum en sprints

We maken al jaren gebruik van de methode Scrum bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Hier lees je meer over hoe we deze methode toepassen in praktijk en waarom we er voor gekozen hebben om dit te doen.

De Scrum methode is een iteratieve en incrementele aanpak van projectmanagement die zich richt op het snel en flexibel leveren van waardevolle digitale producten. Bij 0to9 maken we gebruik van deze methode omdat we hiermee sneller op de wensen van onze klanten kunnen inspelen. We hebben ervoor gekozen om een aantal fasen in ons projectmanagement proces aan te passen zodat we beter gebruik kunnen maken van de Scrum methode.

In de initiation fase van een project bespreken we met de klant welke problemen hij of zij wilt oplossen met behulp van een nieuwe website of applicatie. Aan de hand van deze informatie gaan we een product backlog opstellen. Dit is een lijst met alle features die we in het eindproduct willen verwerken. De product backlog is een levend document waar we tijdens het project continu aan kunnen werken. Het is belangrijk dat we hier flexibel mee omgaan en snel kunnen inspelen op eventuele veranderingen in de wensen van de klant.

User stories

In de planning fase bepalen we welke features we in de eerste iteration, ook wel sprint genoemd, willen opleveren. Dit doen we aan de hand van de product backlog en in overleg met de klant. Voor elke feature maken we een user story. Een user story beschrijft waarom een bepaalde feature in het product moet komen en voor wie deze feature bedoeld is. User stories helpen ons om beter te begrijpen wat de klant precies wil bereiken met het nieuwe product.

De development fase is waar we daadwerkelijk aan het bouwen zijn. In elke sprint maken we een aantal user stories waarmee we een werkend prototype opleveren. Dit prototype is nog niet het uiteindelijke product maar geeft de klant wel al een goede indruk van hoe het eindproduct eruit zal gaan zien en wat de mogelijkheden ervan zullen zijn. Na elke sprint doen we een review met de klant. Hierin bespreken we welke user stories we hebben afgerond en of de klant tevreden is met het resultaat. Aan de hand van de feedback die we hier krijgen, passen we het product backlog en het development proces aan waar nodig.

Tot slot is er de release fase waarin het eindproduct wordt opgeleverd aan de klant. Omdat we tijdens het project continu in wisselwerking met de klant staan, is de kans dat er nog veranderingen doorgevoerd moeten worden minimaal. Dit maakt het opleveren van het eindproduct een stuk eenvoudiger en sneller.

Door de Scrum methode toe te passen in ons webdevelopment proces, kunnen we sneller en flexibeler werken. We zijn minder vastgebonden aan een strikt plan waardoor we beter kunnen inspelen op eventuele veranderingen in de wensen van de klant. Dit levert een betere user experience op voor de klant en uiteindelijk ook een betere website of applicatie.

Peter
de Dijker

Lead Digital

Maak een vrijblijvende afspraak van 15 minuten.

Plan een afspraak