Nr. 1 /150
full service agency

BeeldTaal

Home Concept BeeldTaal

In onze BeeldTaal hebben we het strategisch en onderscheidend commumicatieconcept concreet uitgewerkt. In beeld en taal.

De BeeldTaal kan online en offline worden doorvertaald in middelen en worden gebruikt voor cultuurprogramma’s en een strategische communicatie-agenda. Dit zorgt intern voor vermindering van entropie en heeft extern impact. De interne en externe analyse van de organisatie en de markt hebben, ondersteund door de gezamenlijk gekozen Ambitie-Waarde, hierin een plek gekregen.

Waarom BeeldTaal?

Volgens het werk van Edgar Dale / William Glasser wordt datgene wat men ziet, veel beter onthouden, dan wat men leest of hoort. In onderstaand schema staat dat we slechts 10% onthouden van wat we lezen. Dit loopt op naar 20% als we informatie horen, 30% als we iets zien en 50% als we iets horen én zien. Daarom maken wij creatieve concepten die al deze zintuigelijke aspecten raken. Maar, zoals ook uit het schema blijkt: het kan nog beter!

Om de belofte die je buiten doet daadwerkelijk waar te maken in de markt, moet deze intern worden gedragen en echt worden doorleefd.

Daarom creëren wij samen met onze opdrachtgevers, met onze unieke werkwijze, BeeldTaal die is gebaseerd op de waarden waar individuele medewerkers zichzelf in herkennen en die zij gezamenlijk cruciaal vinden om succesvol te zijn. Waarden worden herkenbaar gedrag, woorden worden daden, entropie wordt serotonine en ambities worden realiteit.

Joost
van Gorsel

Creative Director

Maak een vrijblijvende afspraak van 15 minuten.

Plan een afspraak